Nasza oferta:

Dane firmy:

"KariMax" Paweł Kalkowski
ul.Kronikarska 8, 92-624 Łódź
NIP: 729-256-07-83
REGON: 101356339

Zakład czynny:

Pon-Piąt 900-1700
Sobota 900-1500

(39kB)

Kontakt:

Tel (Pn-So 9-18): 692500500
e-mail: kontakt@cfiat.pl

statystyka

Przechowalnia opon/kół

Oferta skierowana do osób prywatnych oraz firm

Opłata za sezon przechowywania od 70 zł za 4 koła/opony !


Regulamin przechowalni opon, felg - kół

Przechowalnia znajduje się w firmie "KariMax" Paweł Kalkowski przy ul.Kronikarska 8, 92-624 Łódź

Paragraf §1

1. Klient przekazuje, a firma "KariMax" przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na kwicie przechowalni.

2. Firma "KariMax" zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a klient zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia, zgodnie z aktualnym cennikiem.

3. Przyjęcie na przechowanie zostanie potwierdzone sporządzonym przez strony kwitem przechowalni, zawierającym opis opon/felg/kół.

Paragraf §2

1. Umowa przechowania opon/felg/kół zawarta zostaje na okres jednego sezonu:

od 1 marca do 31 grudnia jako (sezon letni)
od 1 października do 30 czerwca jako (sezon zimowy)

2. Odbiór opon/kół odbywa się w godzinach pracy firmy "KariMax", klient musi przedstawić kwit przechowalni, który otrzymał przy zdawaniu opon/felg/kół

3. W przypadku zagubienia kwitu przechowalni wydanie nastąpi na podstawie rejestracji znajdującej się na samochodzie lub okazania dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacjami podanymi w chwili złożenia depozytu przez klienta.

4. Opony/felgi/koła ma prawo odebrać osoba trzecia, jeśli okaże odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru oraz kwit przechowalni który klient otrzymał przy zdawaniu opon/felg/kół.

5. W przypadku nie odebrania opon/felg/kół w danym sezonie, klient będzie zobowiązany do zapłaty za kolejny sezon, wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna się kolejny sezon.

6. W przypadku odebrania kół przed zakończeniem sezonu, firma "KariMax" nie zwraca pieniędzy.

7. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia umowy nie jesteśmy w stanie skontaktować się z klientem lub opony/felgi/koła nie zostały odebrane, firma "KariMax" uznaje opony/felgi/koła za porzucone i staje się ich pełnoprawnym właścicielem.

Paragraf §3

1. Firma "KariMax" nie może, bez zgody klienta używać opon/felg/kół, jak również zmieniać miejsca w którym są przechowywane, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne do zachowania określonego w §1 p2przedmiotu w stanie nie pogorszonym.

2. Firma "KariMax" może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w § 2 p1, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia przedmiotu umowy przechowywać go w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. W takim przypadku przewiduje się zwrot kosztów za nie wykorzystany okres przechowania, proporcjonalnie do ilości pozostałych miesięcy.

Paragraf §4

1. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowawcy.

Paragraf §5

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Słowa kluczowe: Naprawa opon, mechanik samochodowy, warsztat samochodowy, opony, wulkanizacja, części samochodowe, dębica, naprawa opn, felgi, stomil, barum, serwis opon samochodowych, naprawa felg, sprzedaż,, motoryzacja, wulkanizacja całodobowa, całodobowo, dunlop, serwis samochodów, przechowalnia opon, michelim, opony letnie, sprzedaż opon, opony zimowe, wyważanie kół, naprawa, wymiana, części akcesoria samochodowe, opony używane, pirelli, usługi wulkanizacyjne, sprzedaż felg